Хмельниччина правова

Додаткові відпустки батькам, які мають дітей

Додаткові відпустки батькам, які мають дітейПраво на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також ті громадяни України, які працюють за трудовим договором у фізичної особи, це зокрема передбачено ст. 45 Конституції України, а саме: кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Але окрім права на щорічні відпустки законодавством України встановлено також ще шість категорій працівників, які мають право на додаткову відпустку, а саме:

 1. Жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;
 2. Жінка, що має дитину-інваліда;
 3. Жінка, яка усиновила дитину;
 4. Одинока матір;
 5. Батько, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 6. Особа, яка взяла дитину під опіку.

Перелiченi особи, втрачають право на додаткову відпустку, коли дитина досягла граничного вiку, передбаченого законодавством. Примiром, Законом України. „Про вiдпустки" (стаття 19) визначено вiк дiтей тiльки для такої кaтeгopiї працiвникiв, як „жiнка, яка працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв". Вiк дитини-iнвалiда, всиновленої дитини, дитини пiд опiкою, дитини в одинокої матерi (батька) цим законом не встановлено, тому слiд керуватися iншими нормами законодавства.

Так, вiдповiдно до статтi 1 Закону України „Про охорону дитинства" та статтi 2 3aкoнy України «Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми", дитина — це особа вiком до 18 рокiв (повнолiття), якщо згiдно iз законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолiтньої ранiше.

Отже, одинока мати має право на цю вiдпyстку до досягнення дитиною повнолiття. Вона також не втрачає права на неї в роцi досягнення дитиною граничного вiку для її надання.

Надаючи зазначену вiдпустку особам, якi взяли дитину пiд опiку, слiд мати на увазi, що, згiдно з частиною другою статтi 243 Сiмейного кодексу України, опiка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 рокiв, а пiклування — над дитиною вiком вiд 14 до 18 рокiв. Пiклувальники мають право на таку вiдпустку на пiдставi статтi 186-1 КЗпП.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей є оплачуваною і надається щорічно тривалістю 10 днів. При цьому святкові та неробочі дні не враховуються (стаття 73 Кодексу законiв про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її

загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Декілька підстав мають місце в наступних випадках:

 1. Жінка має двох дітей, з яких хоча б один є інвалідом. Однією підставою на додаткову відпустку є наявність двох дітей, другою наявність дитини-інваліда;
 2. Жінка має двох чи більше здорових дітей і, крім того, дитину-інваліда;
 3. Жінка має двох дітей-інвалідів;
 4. Жінка має усиновлену дитину віком до 18 років і двох своїх дітей віком до 15 років;
 5. Жінка є одинокою матір'ю і при цьому має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 6. Жінка усиновила дитину-інваліда. Вона має право на додаткову відпустку за однією підставою, якою є усиновлення, і за іншою підставою, якою є наявність дитини-інваліда;
 7. Батько без матері виховує двох або більше дітей віком до 15 років. В даному випадку першою підставою є виховання дитини батьком без матері, а другою – наявність двох дітей віком до 15 років (це правило поширюється на батьків в силу статті 1861 Кодексу законів про працю);
 8. Батько без матері виховує дитину-інваліда;
 9. Особа взяла дитину під опіку і має свою, хоча б одну дитину, або дитину-інваліда, або усиновила дитину.

Додаткова вiдпустка може надаватись у будь-який час протягом календарного року, незалежно вiд вiдпрацьованого часу. Одинокi матерi мають право на таку вiдпустку з 2004 року. Якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на таку вiдпустку в роцi досягнення дитиною певного вiку або за кiлька попереднiх рокiв, вiн має право використати її, а в разi звiльнення, незалежно вiд пiдстав, йому має бути виплачена компенсацiя за всi невикористанi днi вiдпусток, як це передбачено статтєю 24 Закону України «Про вiдпустки». Чинним законодавством не передбачений термiн давностi, пiсля якого втрачається право на додаткову вiдпустку працiвникам, котрi маютъ дітей.

Юрист ТОВ «ЮФ «Гавриленко та партнери»

Смолянюк Тетяна

Коментарі   

 
#1 Тетяна 26.05.2014, 07:04
Чи має право мама дітей дошкільного віку(водить діток у дитсадок) на один додатковий вихідний у місяць.
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Інші новини

Партнери проекту:

 
Юридична фірма «Гавриленко та партнери» спеціалізована юридична фірма за напрямками діяльності «ЗАХИСТ БІЗНЕСУ».

Читати далі ...

 

Інші новини

75aef251

Останні коментарі:

 
 • Додаткові відпустки батькам, які мають дітей
  Тетяна
  Чи має право мама дітей дошкільного віку(водить діток у дитсадок) на один додатковий вихідний у ...

  Детальніше...

   
 • Чи обов'язково потрібно реєструвати та посвідчувати нотаріально договір оренди землі?
  Гоша
  Коли дана стаття була написсана?

  Детальніше...

   
 • Як поділити автомобіль між колишнім подружжям: аналіз судової практики
  Юрий
  Все кончено хорошо! Но, если ответчик не дает согласие на выплату компенсации мотивиую тем, что ...

  Детальніше...

   
 • Карта поляка: шлях до Європи чи засіб тиску?
  катя
  доречі так званий "польський дім " не віддали а гроші на ремонт і подавно не пишіть не перевірені ...

  Детальніше...

   
 • Обганяти чи пропускати патрульні машини з включеними спецсигналами?
  Максим
  Якого року ця стаття? Пан Микола давно читав ПДР, очевидно. Інакше звідки взялися такі судження ...

  Детальніше...